آموزش, پکیج

کد خطا پکیج کیتورامی

کد خطا پکیج کیتورامی
کد خطا علل ممکن/ شرح
01
02
03
• این خطا به علت عدم احتراق صحیح در پکیج نشان داده میشود که می تواند ناشی از بروز نقص فنی در سنسور جرقه زن و یا
عمل نمودن سنسور ایمنی بعد از عمل احتراق نمایان می شود.
• این خطا ممکن است اتفاق موقتی باشد که در اثر یک علت بیرونی )غیر مربوط به پکیج(، نه نقص فنی پکیج نمایان شود .
لطففا با فشار دان کلید پاور روي ترموستات اتاقی ، پکیج را مجددا راه اندازي کنید.
• از باز بودن دودکش اطمینان حاصل فرمائید.
• دریچه هواي اضافی بالاي پکیج را باز نمائید.
• از باز بودن و کارکرد صحیح شیر گاز اطمینان حاصل نمائید.
• در صورت عدم رفع مشکل با چک کردن هر یک از موارد بالا، با واحد خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمائید.
04
14
24
34
• این خطا به علت بروز نقص فنی در سنسور آب داخل پکیج نمایان می شود.
• لطفاً پکیج را خاموش کرده و فورا با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
06 • این خطا هنگمی نمایان می شود که دور فن در پکیج قابل شناسایی و اندازهگیري نباشد.
• از باز بودن دودکش اطمینان حاصل فرمائید.
• دریچه هواي اضافی بالاي پکیج را باز نمائید.
• از اتصال سیم فن به برد و قطعی سیم اطمینان حاصل فرمائید.
• لطفا با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

 

کد خطا پکیج کیتورامی:

 

 

کد خطا علل ممکن/ شرح
07 • این خطا هنگامی نمایان می شود که دور فن به علت وجود جسم خارجی در داخل آن و یا گرفتگی دودکش، از حد عادي
بیشتر و یا کمتر میشود.
• این خطا در زمانی نمایان میشود که دور فن به علت بسته بودن مسیر دودکش و یا عدم نصب کلاهک Hو یا اجراي نامطلوب
دودکش از حد عادي بیشتر میشود. لطفا مسیر دودکش را چک کنید.
• دریچه هواي اضافی بالاي پکیج را باز نمائید.
• این خطا ممکن است به دلیل کاندنس گازهاي خروجی در دودکش ایجاد گردد.
• براي پیشگیري از خطر لطفا با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
08 • در صورت طولانی بودن کابل ترموستات اتاقی، تماس آن با کابل برق وبا تلفن این خطا نمایان خواهد شد.
• از سالم بودن روکش کابل برق و کنار هم قرار نگرفتن کابل 220ACولت و کابلهاي برق و جریان ضعیف دیگر در محل
نصب پکیج اطمینان حاصل نمائید.
• براي اقدامات ایمنی با مرکز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمائید.
91 • این خطا زمانی نمایان می شود که فشار آب براي مدت زمان بیشتر از 5دقیقه به میزان نرمال نرسیده باشد.
• لطفاً از عدم قطعی آب اطمینان حاصل کنید.
• شیر آب ورودي به پکیج را چک نمائید.
• فیلتر آب ورودي را چک نمائید.
• از عدم رسوب درون لولهها اطمینان حاصل فرمائید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *