آموزش, تصفیه آب

سختی آب

سختی آب

سختی آب یا آب سخت ، آبی که حاوی نمک کلسیم و منیزیم است به طور عمده به عنوان بی کربنات ها ، کلریدها و سولفات ها آهن نیز ممکن است وجود داشته باشد. اکسید شده به شکل فرمی ، به عنوان یک لکه قهوه ای مایل به قرمز روی پارچه های شسته شده و سطوح لعاب دار ظاهر می شود.

سختی آب ناشی از بی کربنات کلسیم به عنوان سختی موقتی شناخته می شود زیرا جوشاندن بی کربنات آن را به کربنات نامحلول تبدیل می کند. سختی از محلول نمکهای دیگر دائمی نیز تشکیل می شود. یون های کلسیم و منیزیم موجود در آب سخت با اسیدهای چرب بالاتر صابون واکنش نشان می دهند تا یک ژله ژلاتین نامحلول را تشکیل دهند و در نتیجه باعث حل نشدن صابون با آب می شوند.

انواع سختی آب:

سختی آب را به سه قسمت سختی موقت، سختی دائم و سختی کل تقسیم می کنند.

سختی موقت: سختی موقت را سختی کربناتی می نامند. این سختی حاوی بی کربنات، کلسیم و منیزیم است که به کمک حرارت pH آن را کاهش می دهند. سختی موقت به خاطر وجود کربنات های کلسیم و منیزیم و آهن می باشد. در حقیقت کربنات کلسیم و منیزیم در ابتدا به صورت بی کربنات کلسیم و منیزیم بوده اند که با حرارت دادن به کربنات کلسیم و منیزیم تبدیل شده اند. پس برای از بین بردن این سختی، آب را می جوشانند تا به صورت کربنات رسوب کند. به این علت به آن سختی موقت می گویند.

سختی آب

سختی دائم: سختی دائم را سختی غیر کربناتی می نامند. سختی دائم مربوط به دیگر املاح کلسیم و منیزیم مثل نمک های سولفات کلرید یا نیترات انهاست. در واقع تنها نمک های کربنات این یون ها با جوشاندن ته نشین می شوند و دیگر نمک های این یون  مانند نمک های بنیان سولفات، کلرید یا نیترات با جوشاندن از محلول خارج نمی شوند. این نمک ها در لوله های دیگ های بخار ایجاد خوردگی می کنند. برای حذف این گونه ها از روش های شیمیایی استفاده می شود. برای از بین بردن سختی دائم آب، کافی است یون های عامل سختی را به گونه ای ته نشین کرد.

سختی کل: مجموع سختی های دائم و موقت، را سختی کل می گویند. چون غلضت این نمک ها بسیار کم است از واحد mg/Lit که معادل یک هزارم نرمال است استفاده می شود. واحد رایج دیگر ppm است.

تفاوت سختی آب و TDS در چیست ؟

تفاوت اصلی بین سختی آب و tds در مقدار یونهای موجود در آب است. زمانی که شما میزان سختی موجود در آب را اندازه گیری می کنید در اصل مقدار کلسیم ومنیزیم آن مشخص میکنید (عامل رسوب گذاری) ولی زمانی که tds آب را اندازه گیری می کنید در حقیقت مقدار سختی کل را اندازه گیری میکنید .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *